Replay du jeudi 27 mai 2021

Booking-Better : réservez votre hôtel... Mais en mieux !

- Mis à jour le

Découvrez une solution alsacienne pour mieux réserver votre hôtel avec la chronique de Pierre. Et c'est plus avantageux pour tout le monde !

Logo Booking Better
Logo Booking Better - Page Facebook

Le site de Booking Better.

Pierre : wàs màche n’ìhr f’r d’Sommerferie? Gall, es griwwelt schon, vellicht welle n’ìhr schon löije ob e Hotel freij esch oder net? Ùn wàs esch die greegscht Mark von Hotel Süech Màschin, do wo àlli drowwe müen hocke, schonst senn’se durichsichtig vor d’r Konkürranz? Booking, Expedia, Hotel punkt com, s’gebt e Hüffe, àwer dess senn die greegschti. Ùn die wie eu àm meischte Prozante von ìhri Internet Bschtellùng namme. Ja, ìhr müen net meine, die Zinse von dene Sitte hàn in de letschte Johre explodiert. Un e Elsasser het gedankt, jetzt làngt’s.

Jonathan : esch’s e Hotel Betrieber?

Pierre : ja, àwer d’r Grender von Better Booking, besser reserviere, d’r Jean-François Maes, esch e bessel originàl. Er esch Sportprofasser gsenn, bis e Ùnfàll, derno het’r vor 4 Johr in Richstett e Hotel ùffgemàcht. Ohne genauji erfàhrùng. Er het derno gemerikt dàss bis 20% von wàs ehr in em’e booking Sitt bezàhle net àns Hotel ànkommt. Dess kànn doch net gehn, het’r gedankt, m’r müen ùns metnànder einige, eso esch’s Projakt Better booking ùffgschtànde.

Jonathan : ùn wie läuft’s genau?

Pierre : die Hotel Bsitzer schriiwe sich in, ùn gann wàs se welle, àm Dàà wü se sich inschriiwe. S’gebt e Minimum, d’r Sitt müess doch ùnterhàlte ware, àwer derno, nix mehr. 300 Hotel màche schon mìt, bààl word’s internàtionàl. Ehr kenne widderscht ùff die Booking Sitt gücke, àwer fàlls d’r Hotel e Mitglied von Better Booking esch, ùff einmol geht automàtisch d’App Better Booking ùff, ùn sààt eich dàss ehr belliger do dùrich bschtelle kenne, dàss d’r Bsetzer mehr devon het, dàss ehr net d’Kommission Koschte vom Booking bezàhle müen, dann ken Wùnder, d’r Priss durich’m Booking esch mànichmol heescher, ùn 5% vom Gewinn von Better Booking word àn Vereiner zereck gann. E wùnderbàri Initiàtiv, àlles esch ùff FBE.fr