Replay du mardi 22 septembre 2020

Le panier du Mehlala

- Mis à jour le

Dans la chronique de Pierre, découvrez un commerce participatif où vous pouvez donner un peu de votre temps pour obtenir des prix canons !

Logo du Mehlala
Logo du Mehlala - Mehlala

Le panier du Mehlala.

Le Panier du Mehlala, c’est un projet de supermarché différent, une alternative à la grande distribution. C’est un supermarché coopératif et participatif. Le premier de son genre à Mulhouse.

Pierre : frehjer het’s emol e Restaurant in Melhüsa gann, s’Mehlala. Ja, d’klein Mehl, e Mehlràd esch jo ùff’m Wàppe von s’Mìlhüsa, gall? D’r Nàme taucht wedder zedder kùrzer Zitt ùff, ùff’m Sitt mehlala punkt net. D’Idee heisst le panier du Mehlala, ùn es word eich àlles güet àn dere Homepage erklärt. Welle n’Ìhr d’r rechtige Priss f’r Ìhr Gmiess, Ìhr Obscht, ùn d’Büüre ùnterstetze? Ja do senn Ìhr àn d’r rechtigi àdrass.

Jonathan : ja, dìss gebt’s àwer oft in àndere Orte.

Pierre : ja, Büüre wie sich zàmme màche f’r stäriker ze senn, ja. Àwer Konsümante, àlso gewehnlichi Litt, wie e Gschafft ùff màche f’r besseri Prisse ze bekomme, esch schon saltener. Ìhri Mìtgliederschàft brìngt eich Àktione vom Mehlala. Dess heisst, dàss Ìhr eu e Wort ze sààwe hàn, wie’s dirigiert word. Ehr senn eu e bessel d’r Chef. àwer eu e bessel d’r àngschtellte. Dann Ìhr müen derno 3 Stùnd im Monet ins Gschafft gann, àn d’r Kàss, in de Allee, f’r e bessel ze schàffe.

Jonathan : wàs senn die Vorteile?

Pierre : gànz nederi Prisse. D’Prodükte senn nùmme 20% diirer àss d’r Verkäufspriss vom Büür. ùn dìss finde n’Ìhr nerigs. In dene 20% hàn ìhr d’gewehnlichi Koschte vom Gschafft, mehr net. Ùn ehr kenne eu Litt traffe, e rechtigi treibendi Kràft ware. Sie senn àm 52, avenue Aristide Briant in Melhüsa, ùn ehr kenne se mànchi Owe dert traffe, fàlls ìhr interessiert senn, clicke ùff’m Sitt mehlala punkt net.

Le Panier du Mehlala – Épicerie participative de Mulhouse
52, avenue Aristide Briand
68200 MULHOUSE