Replay du mardi 12 janvier 2021

Les serres connectées de MyFood

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous présente les serres connectées de la start-up alsacienne MyFood, basée à Molsheim.

Une des serres connectées de My Food
Une des serres connectées de My Food - Page Facebook MyFood

Cliquez sur le site de MyFood.

Pierre : mer kenne schon so làngsàm àn wärmeri Temperàtüre danke. S’ìsch güet e bessel àn d’Sonn ze danke, d’Litt senn àllewaaij besser gelünnt. Ùn d’Sonn kànn eich eu halfe, Gmiess wàchse ze màche, wann’s noch net d’Johreszitt esch. In gewächshiiser, zem Beispiel. D’Start-Up my food het vernetzti Gewächsthiiser entwickelt, sie schtelle’s eich vor àn der Internet àdrass my food punkt eu.

Jonathan : ja, hàn se gràd Sensore nin gemàcht?

Pierre : nein, net nùmme, Ìhr hàn viel Sensore, ùn àlles glich ùff’m Hosepiipser verfüegbàr, àwer sie hàn eu vertikàli Bioponie Geräter wie n’Ìhr inschtàlliere kenne, f’r Plàtz ze gewìnne, s’Wàsser word wedder benùtzt, s’heisst Aerospring, s’esch sowie e Tùrm, wo n’Ìhr bis 36 Pflànze drànhancke kenne.

Jonathan : dess àlles esch àllewaaij diir.

Pierre : ja belli esch’s net, àwer die Technologie esch noch e bessel àm ànfàng von sini Gschicht, dess heisst f’r e Gewàchshüss f’r zwei Persone, müen n’Ìhr àllewaaij 1500 bis 2 deussig Euros zähle. Àwer eso kenne n’Ìhr besser ùn schnaller Ìhr Gmiess wàchse màche, met d’r Technologie ùn d’àrtifizielli Intelligenz, àlles esch ze lase ùff’m Sitt my food punkt eu. Die Elsasser hàn eu noch e Yago Priss vor e pààr Woche gewonne.