Replay du mercredi 27 janvier 2021

Mulhouse en cuisine

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous présente le site de Maxime Boffy, qui vous montre Mulhouse différemment, par le prisme de votre assiette.

Logo Mulhouse en cuisine
Logo Mulhouse en cuisine - Page Facebook

Le site de Mulhouse en cuisine.

La page Facebook Mulhouse en cuisine.

Pierre : hopla, hitt koche m’r wedder e bessel ùff’m Internet. Nein, wàrte, s’ìsch ken einfàcher Rezapt Sitt, von dene hàn m’r jo schon hùnderti. Nein, s’ìsch ebs ànderschts, ebs bessers. Ewer die Stàdt Mìlhüsa. D’r Melhüsemer het e neijer Sitt gegrendt, es heisst Mulhouse en cuisine, s’ìsch àn dere àdrass mulhouse bindestrich en bindestrich cuisine punkt com.

Jonathan : ìsch’r dann Koch?

Pierre : s’ìsch e bessel komplizeerter àls dess. Wie viel Jùngi Persone het d’r Maxime Boffy viel Sàche gemàcht. Zeerscht Kommünikàtionsstüdie, derno het’rKoch gelehrt. S’ìsch ìmmer f’r ne e Leideschàft gsenn, er hitt im Süd-Weschte Johrelàng gschàfft, derno het’r d’Nààs voll ghet, er ìsch vor 5 Johr wedder noch Elsàss komme, ùn ìsch Freibereflicher Gràfiker worre. Àwer er kocht ùn esst immer noch so garn. Derno het’r d’r Blog mulhouse bindestrich en bindestrich cuisine punkt com gegrendt.

Jonathan : wàs steht dann eigentli ùff dem Sitt?

Pierre : er will eigentli sini Rezapter, einmol pro Woch, meteich teile. Er holt Fleisch bim Kohler oder Fisch àm Riadishemer Marik, trafft d’Büüre f’r s’Gmìess ùn stellt eich àlli Litt vor. Derno brìngt’r e Rezapt, in Video ùn Fotos f’r d’Etàppe, s’ìsch güet ze folje. Er will d’Prodüzante ùn d’Gschafftslitt von d’r Melhüsemer Gejed ùnterstetze, s’müess àlles von sinem Eck komme. Er ìsch ùff’m Facebook ùn ùff’m Instagram, clicke ùff mulhouse bindestrich en bindestrich cuisine punkt com.