Replay du mercredi 26 décembre 2018

Confrérie st Etienne

- Mis à jour le
st Etienne
st Etienne © Getty

àm Tsischdi esch's d'r Staffesdàà, bi uns esch's frei, s'esch eu e wichtiger Dàà àllewill gsenn, im Lànd, in de Städt, dann d'Màgd un Knàcht hàn àls s'Bandele gerecht un hàn geleuijt wie's bi de àndere esch's gsenn. Àn dem Dàà het m'r kendige kenne un e àndere Meischter finde kenne. Mànchi hàn schon s'Bandele gerescht greijt, eu in mànchi Ehe.  Àwer d'r Staffesdàà esch eu e wichtiger Dàà fer d'r Win, met dere hoch berehmti confrérie ste-etienne,