Famille - Enfants

Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Passage 309
Passage 309

Découvrez le passage 309

Diffusion du vendredi 19 juillet 2019 Durée : 1min

Mìt'm Pierre entdecka mìr hitt e Waij fer d'Fisch in d'Rhin durich ze lonn 

D'r Sitt vum Passage 309

Pierre : mer Elsasser hàn immer erigs e Beziehùng met'm Rhin, entwedder schàffe n'ehr im Dittsche, màche ehri Kommissione, gehn àn de Rhin fer spàziere ze gehn, d'r Rhin esch eweràll, un es esch ewerràschend ze sahn wàs do àlles im Rhin laabt. Der Sitt vom Dàà verzeehlt eich dess àlles un nemmt eich in Gàmbshe met, d'àdrass esch passage 309 punkt eu. E U, dann s'Projakt esch durich Finànzeerung von der Europäischi Union entschtànde.

Im Gebiet von Gàmbshe, ùff'm àndere Ufer leijt Rheinau. Do gebt's e Brùck fer ins Dittschlànd, un do ware n'ehr grossi Schliesse finde, àwer um dàss d'Fische rewer schwimme kenne gebt's e pass à poissons, e Waij fer d'Fisch durich ze lonn, eini von de greegschti im gànze Europà. Un sie hàn ùnter d'Wàsser Lini ebs scheens geböje, dàss ehr d'Fisch durich schwimme sahn kenne. Ehr ware Photo devon sahn, ùff'm Sitt passage 309 punkt eu. D'Effnungs Zitte ware n'ehr eu finde, momentàn senn se nùmme àm Sundi offe vom 2 bis àm fenf nochmiddàs, àwer dess word im Frehjohr wachsle.

Dess ware se eich eu zeije ùff'm Sitt passage309 punkt eu, wàs es im Gebiet fer güedi restaurants, hôtels, Wànderùngswaaij, met'm Vélo oder ze Füess, mer dankt àls net dàss e Granzepùnkt wo e elektrischi Wàsser Zentràl lauft, àn ere Stross, so viel Spàss in de Litt bringe kànn. Zetter kùrzer Zitt esch eu e Vélopischt f’r Fahrräder ùn Füesgänger zwesche Gàmbshe ùn Rheinau ingeweijt worre, ààri scheen gemàcht. S'nachte Mol wü n'ehr durich fàhre müen ehr unbedingt dert e Paus màche, s'lohnt sich, un jedi Informàtion ùff'm Sitt passage309 punkt eu.