Toutes les émissions

Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Strasbourg Enchères
Strasbourg Enchères

Hôtel des ventes des notaires de Strasbourg

Diffusion du mercredi 12 juin 2019 Durée : 2min

Dans la chronique de Pierre, découvrez aujourd'hui l'Hôtel des Ventes de Strasbourg

Le site du jour Strasbourg Enchères

La page Facebook Strasbourg Enchères

Pierre : mer Elsasser hàn àls garn àlti Sàche, àlti Mewel, àlti Becher, àlti Làmpe, s'bringt Klàss ins Hiesel, mer seht jo eso viel Litt ùff d'Grimbelmarike àm Wochenand, àwer, àwer, gewehnli esch dess Màteriàl e bessele kàpütt, s'sott ùffgfrescht ware, un mer wisse àls net wàs do demet pàssiert esch. Es kennte mànchi Sàche lüsig senn, un trotzdem e hoche Priss hàn, die Verkaufer kenne jo eich wàs se wille verzähle. Dorùm kenne m'r ze Profis, bi de Versteiger, die Auktione, die so genannti Ventes aux enchères. Eini von de berehmschti esch naawe Strossbori, in Antze, naawe n'm Fleijhàfe. Ehr ware se àn dere internet àdrass finde, strasbourg bindeschtrich encheres punkt com.

Jonathan : ja brücht m'r do net in em'e Club senn ?

Pierre : nein, gàr net, d'r Stààt greijt àls Sàche von Persone wo nehme gerbt het, oder nehme erbe well, no stockiere se's, un d'Notàre senn no do fer's ze verkaufe, fer's ze verteije. Es heisst ùff frànzeesch « hotel des ventes des notaires », un sie senn d'beschte fer s'Wart von ebs ze gann. Schmùck, Molereie, Kùnscht, Becher, Win, sie màche àlles un hàn 23 Johr Erfàhrung in dem Bereich. Ehr gehn ànne àn'em'e bstimmte Verkauf, un no gehn d'Prisse von so un soviel àb, ehr kenne d'r Priss heescher màche, fàlls ehr interessiert senn, un no geht d'r Sport los, d'Litt kampfe ùm e bstemmtes Schteckel, bis àss nehme drùff steijt, ja un do hàn ehr's, àwer àchtùng, vergasse net dàss ehr noch e bessele Stiire ùff dem Priss nochhar bezàhle müen. Un eu dàss ehr eich engagiert hàn, dess ze kaufe. Ehr ware d'gànzi détails licht ùff'm Sitt strasbourg bindeschtrich encheres punkt com finde.

Jonathan : un wàs senn die nachsti ?

Pierre : do morn Donnerschdig, àm 9h30, gebt’s e Màsse Verschteijerùng von Becher. Àm 28. Jüni, do gebt’s e Win Verkäuf, ehr kennte ùff ebs bsondere keije, ùn àm 29. Jüni, d’r Verkäuf von’ere Reklam Kollektion, ùn von Bräuerei Inschtrümante ùn Objekte. Ja s'steht àlles ùff'm Sitt strasbourg bindeschtrich encheres punkt com.