Replay du vendredi 28 février 2020

L’atlas historique d’Alsace - Der historische Atlas des Elsass

Dans la chronique de Pierre, découvrez aujourd'hui l'Atlas historique d'Alsace pour tout savoir sur votre région. Mìt'm Pierre entdecke n'Ìhr de Atlas historique d'Alsace, fer àlles ìwer eieri Region ze wìsse

Atlas historique d'Alsace
Atlas historique d'Alsace

D'Websitta Atlas Historique d'Alsace

Pierre : vor e pààr Daaij hàn m’r eich e Büech vorgschtellt, d’r Histoischer Atlas vom Obere Rhin, àm Verlàg Presses Universitaires de Strasbourg. Dìss Büech stàmmt von em’e àndere Projakt, wie d’Geogràphie ùn d’Gschicht mischt, ùn so word eini von d’r ànderi beleucht, s’Projakt heisst Atlas historique d’Alsace ùn steht àn dere àdrass atlas punkt historique punkt alsace punkt uha punkt fr.

Jonathan : UHA… Esch dìss d’üniversität vom Ewerlànd?

Pierre : genau, s’esch d’Université de Haute-Alsace wie do hinte dràn ìsch, die Homepage esch ùmmesonscht, schtellt eich viel gschichtlichi ùn geogràphischi Fröije vor, ùn gìbt eich nàtirli eu viel àntworte durich Karte. S’esch e Teil von em’e riesiges Forschùngsprojakt: cartographie historique pour un atlas transfrontalier, mìt de Forscher, nàtirli, àwer eu met lokàli Gschichtsvereiner (m’r hàn jo d’greegschti Zàhl von regionàli Gschichtsvereiner vom gànze Frànkrich).

Jonathan : e pààr Beispiele?

Pierre : d’Remischi Stàdt ùn d’Militär Làwer von Oedenburg, s’ìsch ùff Bieshe ùn Küenhe, im Ewerlànd, gejenewer’m Kaiserstuhl, e ànderi Kàrt esch ewer d’Beuijereie im Elsàss Lothringen in 1913, d’r Kultus von Sànkt Georg ùn wie n’r sich im Mìttel Àlter verbreitet het, dìss senn nùmme e pààr Beispiele, dann d’r Sitt redd von àlli Theme ùn Gebieter, àn dere àdrass :  atlas punkt historique punkt alsace punkt uha punkt fr. ùn vergasse net dàss se eu noch e Büech vereffentlicht hàn, eu e scheeni Gschancksidee.