Passer au contenu

Le média
de la vie locale

Publicité
Logo France Bleu

L’Histoire de l’Alsace

À retrouver dans l'émission
- Mis à jour le
Par
Capture du site
Capture du site - ADT

Mìt'm Pierre entdecka n'Ìhr hitt d'Gschìchtla vum Elsass mìt Histoire Alsace

Le site du jour Histoire Alsace

Pierre : d’Gschicht vom Elsàss esch àls eso komplizeert dàss nehme mehr eso güet met kommt. Wieviel Mol frànzeesch, wieviel Mol Dittsch, d’Dàtümer, d’Schlàchte, s’esch wohr, s’esch komplizeert, sowieso in d’r moderni Zitt. E Sitt esch entstànde f’r eich ze halfe, àn d’r àdrass histoire bindestrich alsace punkt com.

Clément : in wellem Johr fàngt’s dann àn ?

Pierre : im Johr 1870, àm ànfàng vom Kreij met Preusse. Eigentli fànge se rechtig àn àn d’r frànzeeschi Revolütion, wann m’r d’r Zitt Reise Fehrer foligt, dann mer kenne ùff dem Sitt d’r Ton, d’Bìlder ùn d’Erklärunge horiche, ùff jedi Period gebt’s ebs ze sààwe, neutràl nàtirli, sowie’s pàsst in’ere Gschichtlichi àrweit. F’r jedi Period gebt’s eu noch Üsszeg von Rede, Brief oder Texte von dere Period, zem Beispiel vom Victor Hugo ewer’m Kreij.

Clément : s’gebt àllewaij noch ànderi Periode ?

Pierre : ah jo, s’erschte Waltkreij word derno erwähnt, s’zweite, ùn d’r làngsàme Werde ùff beuij vom Friede. S’interressànte esch eu dàss mer dess àlles in àndere Sproche lase, sahn ùn heere kenne, ùff Dittsch ùn ùff Anglisch. D’r hoch interessànte Sitt esch von Alsace Destination Tourisme errichte worre ùn esch àn dere àdrass histoire bindestrich alsace punkt com ze finde.

Épisodes

Tous les épisodes

Publicité
Logo France Bleu