Replay du jeudi 31 octobre 2019

La chaîne Youtube Je m’énerve pas, j’explique - Der Youtube-Kanal Je m’énerve pas, j’explique

Mìt'm Pierre entdecke m'r hitt d'r Youtube Sander J'm'énerve pas, j'explique. Dans la chronique de Pierre, découvrez aujourd'hui la chaine Youtube J'm'énerve pas

J'm'énerve pas, j'explique
J'm'énerve pas, j'explique

D'r Youtube Sander J'm'énerve pas, j'explique

De Facebook-Sitta vù J'm'énerve pas, j'explique

Pierre : hitt mescht ich eich von em’e Elsassische Youtube Sander redde, s’heisst je m’énerve pas, j’explique, ich briel net, ich erklär der’s, eso kennete m’r’s ewersetze. Ken Àngscht, er brüllt net in sini Vidéeo herùm, d’r Bertrand, d’r jùng Strossborjer het d’r Sander im Johr 2017 gegrendt ùn het schon 84 deussig àbonnierti, ja s’esch viel.

Jonathan : von wàs redd’r dann?

Pierre : sini Vidéos draaije sich àlli ùm die Wisseschàft, ùn ùm die Gschicht von d’r Wisseschàft, ùn d’Wisseschàftler. Physik, àstrophysik, àstronomie, àtom, Qwantum, Ìhr ware ewer àlles ebs erfàhre. Sogàr ewer Kiness, er het’s namli eu garn.

Jonathan : wieviel Vidéo het’r dann ùff dem Sander?

Pierre : net zü viel, die Vidéo namme n’m Zitt, er molt eu d’meischte Schemàtik von de Vidéo, ùn er müess ewer àlles biffle. D’meischte àngelöijti Vidéo esch 380 deussig Mol gsahn worre, ùn erklärt eich worùm s’Glàss durich sichtig ìsch. Senn Ìhr wùnderfetzi, welle n’Ìhr ebs lehre, mìt e pààr Wìtz zwesche drìnne? Clicke ùff’m Elsassische Youtube Sander je m’énerve pas, j’explique.