Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Hartmannswillerkopf
Hartmannswillerkopf

La nouvelle appli bilingue du Hartmannswillerkopf - Die neue zweisprachige App des Hartmannswillerkopfes

Diffusion du lundi 11 novembre 2019 Durée : 1min

Mìt'm Pierre entdecke m'r hitt e App fer ìwer d'G'schecht vùm Hartmannswillerkopf ze lehre. Dans la chronique de Pierre, découvrez aujourd'hui une application pour apprendre à connaître le Hartmannswillerkopf

D'r Sitt vùm Hartmannswillerkopf

De Facebook-Sitta vùm Hartmannswillerkopf

Pierre : hitt senn m’r d’r 11. Novamber, Dàtùm im Johr 1918 vom Wàffestìllstànd vom Erschte Waltkreij, e Walt-Schlàtfald wie im gsàmte fàscht 10 Millione Todi, ùn 29 Millione verletzti oder vermissti gezählt het. In dem schrecklige Kreij senn e hüffe Monümante gewìdmet worre. Im Elsàss esch e Schlàchtfald e Historial worre, s’esch d’r Hàrtmànnswillerkopf, d’r Sitt ìsch àn dere àdrass memorial bindestrich hwk punkt eu.

Jonathan : wàs ìsch dann ùff dem Sitt?

Pierre : Ìhr kenne d’Gschicht vom Hàrtmàsswillerkopf ùff’m Sitt lase, àwer eu Brief von de Soldàte, Photo, d’Fàkte, wàs do owe pàssiert ìsch, àwer àm beschte müen Ìhr’s salwer sahn, Ìhr kenne Ìhri Bsìchtigùng vorplàne, vorreschte, àlli pràktischi Informàtione steh ùff’m Sitt memorial bindestrich hwk punkt eu.

Jonathan : s’gìbt noch ebs neijs, e App?

 Pierre : ja, e pädàgogischi zwei sprochigi App, wie in Pàrtnerschàft mìt’m Atelier Canopé 68 entwickelt worre n’ìsch. E interàktivi schtreck ìsch ùffgebeuije worre, f’r d’Schüeler àwer eu f’r d’gewehnlichi Bsichtiger. Ìhr kenne’s àm ànfàng vom Müsée ùff Tablettle rùnterlàde, eso kenne n’Ìhr tiefer in d’r Üsschtellùng nin täuche, met dere neiji App, ùff Dittsch oder ùff Frànzeesch.