Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Colmar E Sport Show
Colmar E Sport Show

Le 2e Colmar e-Sport Show - Die 2. Colmar e-Sport Show

Diffusion du jeudi 16 janvier 2020 Durée : 1min

Mìt'm Pierre redde m'r hitt ìwer d'Zwait E-Sport Show vù Kolmer. Dans sa chronique, Pierre vous parle aujourd'hui du deuxième E-Sport Show de Colmar

D'r Sitt vù d'r E-Sport Show vu Kolmer 

D'Facebook-Sitta vù d'r E-Sport Show vù Kolmer

Pierre : hitt ware m’r e bessel von Sport redde, Sprot wie m’r ewer’m sitze màche kenne, àwer àchtùng, s’word gràd soviel gschwitzt. S’esch e neiji àrt Sport ze màche, ùff’m Komputer, es heisst E-Sport, àbkùrzùng von elektronischer Sport, ùn do esch viel Gald im Spiel. D’grossi Marke welle àlli dàss d’beschte Spìeler Ìhr Màteriàl benùtze, viel Persone gücke wie d’beschte Spieler d’àndere Spìeler schlààwe, ùn die Spieler gewìnne e hüffe Pùlver…

Jonathan : gebt’s eu Spieler im Rhintàl?

Pierre : ja, dorùm redde m’r devon, dann in Kolm’r word f’r’s zweite s’greegte E Sport Ereigniss vom Elsàss orgànisiert. S’steht àlles àn der àdrass colmar bindestrich esport punkt com, die Dàtümer, àm Sàmschdi 18. Janner ùn àm Sùndi 19. Janner, im Parc Expo von Kolmer. Deussig Spieler senn erwàrtet, mehr àss 22 deussig Euros Prisse ware f’r d’Gewinner verteilt!

Jonathan : word do nùmme ùff Komputer gspielt?

Pierre : nein, d’Spielkonsole ware eu vertratte, ùn Ìhr ware löije kenne wie d’beschte Spieler dess àlles meischtere. Ùn ich ben sicher Ìhr kanne e Jùnger wie nùmme d’r gànze Dàà ùff’m Fortnite hockt, oder ùff League of Legends, derno namme ne met àn dem Wochenand, noch Kolmer. Àlles steht ùff’m Sitt vom Dàà : colmar bindestrich esport punkt com 

Colmar E Sport Show - Aucun(e)
Colmar E Sport Show