Replay du lundi 29 avril 2019

Recettes d’Alsace : la base

- Mis à jour le

Dans la chronique de Pierre, retrouvez la base des recettes alsaciennes avec Pierre Nuss.

choucroute
choucroute © Radio France

Le site des recettes d'Alsace.

Pierre : mer süeche immer un allegalde neiji Rezapter ùff'm Internet, gràd fer eich, un oft keije m'r ùff natti kleini Sitt, zem Beispiel der Sitt vom Dàà ewer elsassischi Rezapter, da wie emol e Züheererin von France Bleu Elsass gsààgt het, d'elsassischi Rezapter senn d'beschti Rezapter, hàn m'r fer eich der Sitt recettes bindeschtrich alsace punkt fr gfunde, àchtung, recettes met'm e S, dann es senn nàtirli e pààr ùff dem Sitt.

Jonathan : wàs kenne m'r dann fer Rezapter ùff dem Sitt finde?

Pierre : Baeckeoffe, Bibbeleskaas, Sürkrütt, Flàmmeküeche, Fleischkiechle, d'wichtigschte senn do ùff dem Sitt recettes bindeschtrich alsace punkt fr, un dess wie sehr interessànt esch, esch dàss es detailleerti Etàppe gebt, met de Photo, wàs ehr eigentli màche müen, etàpp pro etàpp. D'meischte Elsasser hàn schon kàpiert wie m'r Werschtle kocht, àwer ehr müen eu wisse dàss d'r Sitt net nùmme fer Elsasser gemàcht worre n'esch, ja die Rezapter ùff'm Sitt recettes bindeschtrich alsace punkt fr kenne ùff anglisch, chinesisch, un vietnàmesisch ewersetzt ware, dorum !

Jonathan : ùn f’r d’Neigkeite vom Sitt ze bekomme?

Pierre : entwedder kenne n’Ìhr ùff’m Facebook recettes d’Alsace tippe, s’gebt e offizielli Sitt wü n’ehr do drewwer eu àlles noch emol finde kenne, àwer ehr kenne eu eich àn d’r Newsletter inschriiwe, do bekomme n’ehr e Mail f’r jedi Nochricht. Àlles ze finde ewer’m Sitt recettes bindeschtrich alsace punkt fr