Replay du vendredi 30 octobre 2020

Le rhénan qui aime ou a peur des sorcières - E Rhintààler wie Haxe meegt oder wie vor d'Haxe Àngscht hett

- Mis à jour le

Chaque semaine, France Bleu Elsass cherche un rhénan qui a eu une expérience particulière ou un attachement particulier

Sorcière
Sorcière © Getty - Smith Collection/Gado

Cette semaine, nous avons cherché un rhénan ou une rhénane qui aime ou qui a peur des sorcières et Raymond de Riedisheim nous a appelé. Il a remporté la nouvelle montre collector France Bleu Elsass.

Pour participer et témoigner, appelez-nous au 0033 3 88 25 12 12, ou écrivez-nous sur le Facebook France Bleu Elsass.

Jede Woche sucht France Bleu Elsass nach einem Rheinländer oder einer Rheinländerin, der oder die ein besonderes Erlebnis oder eine besondere Vorliebe hat

Diese Woche suchten wir nach Rheinländern, die Hexen lieben oder sich vor Hexen fürchten und der Raymond aus Riedisheim hat uns angerufen. Er hat die neue France Bleu Elsass Uhr gewonnen.

Um teilzunehmen, rufen Sie uns unter 0033 3 88 25 12 12 an oder schreiben Sie uns auf dem France Bleu Elsass Facebook.

Jede Wuch süeche m'r e Rhintààler oder e Rhintààlerin wie e bsunderscht Erlabnis oder e bsunderscht Vorliebe hett

M'r hàn d'gànz Wuch e Rhintààler wie Haxe meegt oder wie vor d'Haxe Àngscht hett ùn de Raymond üss Riedse hett ùns ààgerüeft. Ar hett d'neiji France Bleu Elsass Ühr gwunne.

Riefe n'Ìhr d' 03 88 25 12 12 àà oder schrìwer Ìhr ùns ùff de Facebook-Sitta vù France Bleu Elsass fer mìt ze màche ùn eieri Erfàhrung ze taile.