Replay du vendredi 2 avril 2021

Un Rhénan qui fait un Nid de Pâques - A Rhintààler wie a Oschternescht màcht

- Mis à jour le

Qui a construit un nid pour le lapin de pâques ? Wehr at wie die Junge Giuliana vu Hawana a oschternescht gemàcht ?

Oschternecht vu Giuliana 7 jahr àld vu Hawana
Oschternecht vu Giuliana 7 jahr àld vu Hawana - Antonia Weitel

Qui parmi nos Rhénans a , comme la jeune Giuliana de Haguenau, construit un nid pour le lièvre de Pâques ? 

Pour la semaine prochaine prochaine nous recherchons Un Rhénan qui a une bonne blague de pâques . Envoyez nous vos blagues par mp sur le fb de france bleu elsass.

Wer unter unseren Rheinischen hat wie die junge Giuliana de Haguenau ein Nest für den Osterhasen gebaut? 

Fer d'nechsti wochà suche m'r a Rhiintàler wo a gueter Oschterwitz kennt ! schwriwe es uns en private message  uff em fb vun france bleu elsass.