Kääsdi - la chronique de Clément Dorffer

Du lundi au vendredi à 6h57 et 15h15

Clément Dorffer
Clément Dorffer - Clément Dorffer

Kääsdi #57 - 12. November - d'Kranke

Diffusion du mardi 12 novembre 2019 Durée : 2min

Hit isch 's de Weltdaa fer d'Lungeenzindung, un do devun redt eich de Clément...

Was isch denn e Kranker? E Kranker leijt im Bett, kriet sin Esse in 's Nesch gebroocht, e Kranker will nit züem Dokter, e Kranker word wieder gsund un e Gsunder au emol wieder Krank. Manchi hän's am Herz, manchi an de Lunge, d'andere an de Lewer, oder hän's scheen...

Ihr kenne ne horiche, awer au lüeje: