Kääsdi - la chronique de Clément Dorffer

Du lundi au vendredi à 6h57 et 15h15

Clément Dorffer
Clément Dorffer - Clément Dorffer

Kääsdi #107 - 21. Jänner - sich umarme? Pfui!

Diffusion du mardi 21 janvier 2020 Durée : 2min

Hit isch de Weltdaa fer d'Umarmunge, pfui... E güeti Gelajeheit fer vun de Krankete un vun de Antikerwer ze rede...

Lüeje emol richti, mr sin jetzt küüm e Monet im Winter, un e jeder lauft rumm mit’re Tass Herbesan Erkätungstee, mit Naastiecher, mit Watt in de Ohre, mit’m Thermometer im Hossesack, mit’re Laad Doliprane in de Handtasch oder im Rucksack, mit’re Krankmeldung oder mit’me Rezept vum Dokter, jedi zweit Persoon wie de kritsch geht in, oder kommt vun de Apetheek, wenn de Litt z’Morje salut witt saan, kann dr e jeder ander d’Hand nit genn oder kenn Schmutz genn, wei er krank isch, enfin er isch krank, des maant au e jeder, grad wei er drei Mol gniest het, un wei er e nasser Pfurtz glonn het, un no sin se angezöjje un ingmummelt, hän töjsich sechs hundert siewene ninzig Püllewer an, dass se sich joooo nit vekälte, un dass maansch sie erlewe ihre eerscht Winter...