Émissions Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

3min

Culture Alsace

Par le jeudi 10 août 2017
Podcasts : iTunes RSS

Pierre Nuss explore la toile.

Il vous présente le site de l'agence culturelle d'Alsace.

Pierre : mer redde oft vom Arbgüet vom Elsàss, dàss es unseri Kültür esch. Ja s'esch wohr, àwer d'Kültür rannt widderscht, un es geht schnall, mer hàn viel Elsassischi Schauspieler, Filmmàcher, Kenschtler, wie uns eu brüche. Do defer esch eu e Verein waije unserem lokàle Racht gregrende worre, s'esch d'agence culturelle Alsace, sie hàn namli eu e Internet Sitt, wie gànz einfàch culture bindeschtrich alsace punkt org heisst.

Clément : sie hàn e Gebeij, in Schlettstàdt.

Pierre : gànz rechti, àwer sie schàffe ewer s'gànze Elsàss, sogàr met de Kenschtler wie nemm unbedingt im Elsàss laawe, dàss se do üschtelle kenne. S'esch e kültürelli Pàrtnerschàft zwesche Kenschtler, d'Gemeinde, un d'grossi Inschtitütione. Zem Beispiel esch die agence culturelle Alsace von d'r Region Elsàss, von de conseil départementaux Ewerlànd un Unterlànd, un von d'r elsassischi DRAC unterschtetzt. Un sie senn zetter 1976 do.

Clément : schtelle se eu Neigkeite vor ùff dem Sitt?

Pierre : ah jo nàtirli kenne n'ehr àlles sahn wàs es met d'r Kültür im Elsàss neijs gebt. Zem Beispiel d'Elsassischi Projakter wie im Kiness vereffentlicht ware, zem Beispiel les patriotes, wie zetter andds Jüni im Kiness durich gann ware. Oder üschtellunge, zem Beispiel le travail à l'oeuvre, wie von àlli drei FRAC vom Grand Est ùffmonteert worre n'esch, ùn eu noch die Elsasser wie momentàn àm festival d'avignon senn. Dess àlles ùff dem Sitt vom Dàà culture bindeschtrich alsace punkt org.