L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

Les tiques véhiculent plus de 40 microbes, dont la maladie de Lyme
Les tiques véhiculent plus de 40 microbes, dont la maladie de Lyme © Radio France

Gare aux tiques avec la MSA

Diffusion du vendredi 31 août 2018 Durée : 2min

Les tiques et Pierre Nuss ne font pas bon ménage, il vous a trouvé un site pour mieux les éviter.

Le site du jour de la Mutualité Sociale Agricole.

Pierre : ich weiss net fer eich, ich hàb d'Nàtür gàr nemmi garn. Ich weiss jo mer müen nüss vom Hüss, àwer he, met dem Lompefee wie sich do àn ehri Hütt hanckt, s'esch schrecklich. Die Zacke, ja ich sàà's ni, e Nochber von mini Eltere ward bààl dere Lyme Krànkheit gschtorwe, s'Elsàss esch d'Region wo àm meischte Krànki Persone geje Lyme kampfe. Ich geh nùmme noch met knickers und hochi Strempf nüss, sowie die Tyroler, die hàn's verschtànde, in dem Drackfeeh dröij'i net, ùff mini Hütt, sie senn eso klein, mer kennt'se fàscht net sahn, un ich hàb noch e soviel Hoch àn de Bein. S'màcht mer àngscht. Àwer hàw'ich Racht oder net, àngscht ze hàn ? Hitt clicke m'r ùff'm Sitt gare bindeschtrich aux bindeschtrich tiques bindeschtrich msa bindeschtrich alsace punkt fr.

Jonathan : von wem esch da der Sitt gemàcht ?

Pierre : S'esch die MSA, die Mutualité Sociale Agricole vom Elsàss wie dess gemàcht het, sie senn in Kolmer d'heim, ùn meine dàss es e rechtigs Gsùndheitsproblem esch. Mer lehrt ùff dem Sitt wie e Zack üssseht, wie gross dàss se sehn, un wie se in ehri Hütt bohre kenne. S'esch meinschtens àn Hitz un Fichtigkeit gezeuije, un s'laabt àls im hoche Gràss. E Zack brücht Blüet, àlso gann ne net ehr Blüet, ehr brüche's mehr. Zacke find mer mehr im Wàld oder in fichti Zone, do wo's viel Wìld het. Sie erkläre's güet ùff'm Sitt gare bindeschtrich aux bindeschtrich tiques bindeschtrich msa bindeschtrich alsace punkt fr

Jonathan : ja zeije m'r Hose àn, un làngi Ärmle, dess schetzt ùns schon.

Pierre : ja, àwer net gànz. Mer sott eigentli halli Klàmotte trààwe, dàss mer glich die Zacke seht, àwer sie kenne sich unter d'Klàmotte schliche. Sie sààwe ùns wie se finde wie se rüsszeije, immer, un ich sàà's nochemol, immer, met'm e tire tique, ken Alcohol, ken Ether, ken Ether, nix, nùmme e tire tique, net kràtze, schonst boort'se widderscht. Ùff'm Sitt gare bindeschtrich aux bindeschtrich tiques bindeschtrich msa bindeschtrich alsace punkt fr ware n'ehr eu Bschriiwunge ewer d'Krànheite wie von de Zacke ewergann kenne ware finde, s'esch net nùmme die Lyme Krànheit. s'senn e hüffe 

interessànti Sàche zae lase ùff dem Sitt von d'r MSA.