L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

Didier Helmstetter
Didier Helmstetter - Chaîne Youtube Did67lejardinier

La chaîne Youtube du potager du paresseux

Diffusion du mercredi 29 août 2018 Durée : 2min

Réécoutez Pierre Nuss vous parler en alsacien de la chaîne Youtube très suivie de Didier Helmstetter : le Potager du Paresseux.

Découvrez la chaîne Youtube de Didier Helmstetter, le Potager du Paresseux.

Par exemple, la dernière vidéo de jardinage de Didier Helmstetter :

Pierre : Es làngt àls net, d'gànzi Gartlesandùnge züe ze heere, es làngt àls net, àlli Becher ewer'm Gàrte gelase ze hàn, mer müen eu die Technicke salwer teschte, oder e güeder Meischter hàn wie se ùns zeijt. D'r Didier Helmstetter kànn der Meischter ware, er kànn ze ni komme, durich'm Internet, dann er vereffentlicht regelmassi Vidéos, der Youtube Sander heisst Did67 le jardinier, un esch e Teil von sinem Projakt le potager du paresseux wü n'r zetter Johre entwickelt.

Jonathan : àwer e Gardner esch doch ken Füllanzer !

Pierre : s'esch wohr, un dess esch jo s'Problem, d'r Didier Helmstetter wodd dàss m'r wenjer im Gàrte schàfft, un sich mehr entspànnt, s'ward jo meilich, sààt'r ùns, nùmme müen mer besser unsere Gàrte verstehn. Mer hàn mànchi fàlschi Idée. Noch sinem Herz ùnfàll het’r’s ànderscht gemàcht, neiji un einfàcheri Methode. Un no folje m'r e bessele d'r Gàrte vom Didier, wàs er màcht, wann dàss er's màcht, ùn wie nàtirli, s'esch àlles ùff'm Youtube Sander did67 le jardinier, mer ware eich nàtirli s'komplette lien ùff FBE punkt fr tippe.

Jonathan : ùn wàs zeigt'r fer Sàche ?

Pierre : Bsichtigunge von sinem Gàrte, fer ze gücke wie sich àlles entwickelt, àwer eu Methode, so wie s'saaije ze rechte, wie s'ùnkrütt güet kànn senn, d'verschiedeni Temperàtüre vom Bode, wie m'r rechti Zewele pflànzt, wie m'r eigentli im Heu un in Streu Sàche pflànze kenne, d'r Komposcht, Schwammle, wie m'r spritze müesste, un der Sander lauft, d'r Didier Helmstetter word von bààl 14 650 Persone ewer'm Youtube gfoligt, zetter e Johr senn àlli sini Vidéos im gsàmte mehr àss 1 632 308 Mol gelöijt worre, s'esch feemaassig. Eini von sini word àls zwesche 5 un 55 deussig Mol gsahn worre. Un er poschtet regelmassi ewer sins Projakt le potager du paresseux, clicke drùff, do ware n'ehr ebs lehre. Ùn wann ehr liewer lase welle, sins Büech heisst namli eu “le potager du paresseux”.