Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

Local Trotter Strasbourg
Local Trotter Strasbourg

Local Trotter Strasbourg

Diffusion du mardi 25 juillet 2017 Durée : 3min

Une visite guidée gratuite ? Découvrez Strasbourg avec un guide bénévole Local-Trotter soit lors d’une visite guidée planifiée, soit lors d’une visite que vous initiez en formant vous-même un groupe. Pierre Nuss vous décrit le concept en alsacien.

Retrouvez le site des Local Trotter Strasbourg.

Pierre : mer meint immer, dàss d'Bsichtigungschtrecke fer d'Tourischte senn. Ah jo, mer kanne jo unser Elsàsslandel. Oder ? Meine n'ehr ? Welle n'ehr e bessel schtünne? Ja, e so ne Bsichtigungsfehrer inzeschtelle esch diir, gall? Un wann's ummesonscht ward? Zetter 2010 esch e Konzept vom Québec noch Elsàss ingfehrt worre. S'esch d'r Xavier, wie dert in Trois-Rivières stüdert het, der het d'Idée vom Local Trotter noch s'Elsàss in sini Valisle metgenomme.

Clément : e lokal trotter, dess klingt e bessel wie e globe trotter?

Pierre : ja, àwer s'esch gràd s'gejeteil. E Globe-Trotter geht in d'Walt nüss, e lokàl trotter weiss viel ewer wàs d'heim pàssiert esch. Ewer d'Gschicht, ewer d'Monümanter! In 2010 het e kleini Ekipp ummsonschti Bsichtegunge von Strossbori àngebote. Schtelle n'eich vor wie unseri Tourischte gschtünnt hàn? Wieso, nix ze bezàhle? Gràd drei Stund namme, um met de Litt rum ze laufe un d'Stàdt Strossbori vorschtelle ? Ja, es senn freiwilligi, un ehr kenne se uff'm Sitt local bindestrich trotter bindestrich strasbourg punkt com finde. Sie zähle net wieviel Litt, àwer sie hàn mindeschtens fùffzig so Bsichtige s'letscht Johr orgànisiert. Ob ehr Elsasser senn, oder Tourischte von d'r ànder And der Walt, welle se eich Strossbori ànderscht sahn màche.

Clément : ja senn se seriös?

Pierre : àchtung. S'esch net will se Freiwilligi senn àss se d'Sàche latz màche. Sie senn eso begeischtert, die 8 Persone, dàss se d'Gschicht, un d'Gebeij stüdiert hàn, met scheeni Bsichtigungschtrecke wie gewehnli drei Stünd düüre, sie ware eich eweràll metnamme. Ehr kenne se durich dem Sitt local bindestrich trotter bindestrech strasbourg punkt com kontàktiere, um eich um ere Zitt ze orgànisiere. Dann sie màche dess in ehri Freiji Zitt, no geht's àls besser àm Wocheand. Sie hàn namli eu noch e application, wie leider nùmme uff iphone lauft, entwickle lonn. S'heisst einfàch local trotter alsace, un do ware n'ehr ohne guide die Bsichtigungspenkt uff ehrem smartphone oder uff ehri Tablett folje kenne. Gschàfft hàn se, un güet gschàfft, no hàn se ehr Wisse in dere application local trotter alsace gemàcht. S'esch rechti àngenahm, eso wunderbàri freiwilligi Initiative im Elsàss ze hàn. Vellicht ware n'ehr e local trotter in ehrem Eck ware? Wer weiss?