Replay du mardi 22 juin 2021

Le mot herzgeboppeltes Kaferle - Das Elsässische Wort herzgeboppeltes Kaferle

Le mot herzgeboppeltes Kaferle - Das Elsässische Wort herzgeboppeltes Kaferle

© Fotolia

L'expression herzgeboppeltes Kaferle avec Danielle Crevenat-Werner :