Toutes les émissions

La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 7h20 et 15h30

Foire de Haguenau 2019
Foire de Haguenau 2019

La Foire de Haguenau 2019

Diffusion du jeudi 13 juin 2019 Durée : 3min

Ehr sin gsaan worre am mandi in Hawenaa

Ass doch d’litt simmer interessiere fer diss was ich mach!! Diss sich nit ze saawe !! un sie wisse alles!! Sie wisse mah ever mich ass ich. Ich hab emol eini getroffe uff’em marrrik dee hett mer gsaït ass ‘I am sundi druff visite bekomme. Un warum? sie hett gheert im aldi as eini gsaït hett “ am sundi medaa gehn mer zue de radio Huguette”

Jonathan : un was hann er gemacht am mandi in Hawenaa ? 

Ich hab dee  madame de Fontenay welle lÖje… dee madame mit em huet… dee hett zidder 50 johr de selwe heut.. de lili ehre mann hett schun gsaït “ siehsch ! bruchsch also nit zwei mol im johr e neuer huet kaufe oder e neu kelid mmach’s wie de fontenoy un d’huguette diss nennt mer noo e look.. so wiue uneri vöjeschuech dee hett au schun 30 johr d’ selb mutze aan dee hett au e look”..

Jonathan : un was hann er noo gemacht ?

Was’I gemacht hab? E selfie..un hab e dédicace verlangt. Was witt schunsch mache mit eso einere… sie nhann au schun s’wespieserle gehtt meh ala e selfie mache un e déduicace verlange kannsch nit verlange.. dee sin gemacht fer im e telefon ze sin un fer as ehri unterschrift in ere daafel isch basta.. dee mache kein spectacle un gann kein rezept… awer d’litt mache so gern selfie.. doo sin selfie gemacht worre mit de fontenay un mit ere moderne Chaudière.. egal was doo vorhande isch gewann.. hopla e selfie. De kevin au.. de kevin hett selfie gemacht mit de autos wie ussgstellt sin gewann

Jonathan : ah de Kevin isch debie gewann

Ja ! awer mer sin nit nawenander gange…ass nit dumm geredd word… un sowieso an ere so ustellung gehn mer nie nawe enander; Es isch nit majli.. de kevin der macht “ ah un oh “ vor jedere douche!! Ouh dee hett liecht im wasser strahl s’wasser isch grien wann’s kalt isch! Rot wann’s warm isch.. ou in de douche kannsch sitze!!! Pffes word egal sin was s’waser fer e strahl hett…l’eau est incolore et inodore haw’I in de schuel glehrt!! Un warum soll’s nit noch noch rose schmecke .. sie selle doch grad eau de cologne laufe lonn.; d’mamema hett gsaît «  mer hann se e douche vorgschlaaxwe wie ‘i sitze kann drinne . “ hopla wann der sitz e dekcl hett un e schissel drinne soch kanns e noch pinkle in de douche un wann e tischl drinne sich kann se noch grumbeere schääle…”