Humour

La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 7h20 et 15h30

Greta
Greta © Getty

La nouvelle Jeanne d'Arc. Die neue Johanna von Orléans

Diffusion du jeudi 8 août 2019 Durée : 6min

her hann e bericht gelaase ever dee Greta Thunberg?

 Ja..feudal.. ass mer so krott annheert wie wann se de jean baostiste wär der wie hett selle verkinde ass unsere heiland uff d’welt kommt ..oder wie wann se der profet wâr wie vorgsaït hett ass heuschrecke ever egypte fleje ware un alles vernichte, ass de nil voller bluet word sin!