Replay du vendredi 2 mars 2018

Résister à la tentation

- Mis à jour le

Combien de temps pouvez-vous résister à la tentation de déguster un chocolat pendant le carême ?

Résister à la tentation. Illustration
Résister à la tentation. Illustration © Getty

Huguette Dreikaus résiste à la tentation pendant le carême avec le sourire !

A écouter en intégralité ici.

was laje ner mer denn doo anne ??

Diss ?? diss sin doch « mon chéri »  ..diss isch fer dene beriehmte « mon chéri » test.. fer ze saan.. wie lang ass er’s uss halte bis ass ere so “mon chéri” schnappe un wild verschlinge…der test word daade in viel lander in dere fascht durchgfhiehrt.. fer ze saan eb d’litt noch willes kraft hann oder nit.. fer uff ebs guets ze verzichte .; evrhaupt in de fascht

jonathan   fer “mon chéri” bruch ich kein willeskraft… ich iss nit gern “mon chéri”

Na.. noo stell’ich euch emol frischi retti anne un butterbrot.. vellicht ware ner noo verfiehrt… u ich kann dene test durch fiehre fer ze saan wie lang ass her eme versuech kenne widerstehn..fer ze saan wie schnell mer in de sind kann stehn . in de sind un on de calorie

Mots clés: