La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 6h50 et 15h30

Un Maibaum en Bavière
Un Maibaum en Bavière - Boschfoto

Maïbauim, Wàlpurgis Nàcht ùn Voll Mond

Diffusion du lundi 30 avril 2018 Durée : 2min

De 30. april isch wie de sylveschter ?

Ja was isch wichtig am sylveschter ? de owe.. d’nacht.. alli fraïe sic huff d’sylveschter nacht.. was macht mer am daa durich.. mer geht zue de manicure, zuem coiffeur, mer brozelt miniquiches. Stricht pains surpise .. bloost ballons uff fer s’esszimmer ze ziere.. un de 30 april isch s’selwe.. numme ass mer kein ballonsuff bloost nit zeum coiffeur geht un au kein pain surprise stricht.

 was isch noo s’selwe?

S’selwe isch ass mer wart ass nacht word.. denn wichtig am 30. April diss isch d’nacht.. es sich e nacht wie viel los isch… un usserdem noch in de heeh….muesch d’aue in de heeh hann dee nacht.. was kannsch doo saan? Kannsch jungi Manner oder wenier jungi Manner saan wie mite me baum in de hand uff e dach stéje… fer was?? Fer ehre liebschti e maïe ze stecke…!! Miner neveu de Charles edouard e echter giek.. hett e camera de surveillance uff min dach gstellt fer ass’I uff mim smartphone kann saan eb mer einer e maïe gsteckt hett.. hop . ich wart nit numme uff einer ., ich mecht morm z’morrids e halwer wald uff mim dach saan..s’problem isch ich wohn ime block.. doo muess schun e  namme am maïbaum sin fer ass de sicher bisch ass er fer dich isch..

 un wann er keiner hann?

Welle ner s’wisse? Diss bassiert nit!! Ich hab einer bezahlt fer mer e maïe ze stecke ass’i nit doo steh wie eini wie kein succèe meh hett bie de manner.. mit geld kannsch alli schand von der fern halte….jezt junger Mann wann ehr dee nacht unterwajs sin fer ierigs e maïe ze stecke.. basse uff.. denn dee nacht fléje au d’hexe in de weltgschicht rum.. es sich Walpurgis Nacht.. d’hexe hann ehre tanz owe… sie tanze uff daïfel komm russ… un saawe jo nit ass er nit an hexe glauwe..d’mamema saat “ jedi Frau isch e Hex den sie macht kueche uss eier un mehl, kleider mit schofswoll un e anstandiger mann uss’eme dorfgoogel”

   un ?? was isch hit noch?

Faire un pont pour de bon.. hitt isch pont de erscht vom monet.. un es isch e schand.. fer d’coiffeurs un d’wirt wie soweiso nii schhaffe daade .. siie derfe morm e freier daa namme awe res isch au nit recht denn morm isch fer alli frei… UN WAS NOCH schlimmer isch.. d’junge hann  kein pont. Ser fält in d’ferie.. diss sich grad wie wann de e pizza gschenkt daadsch bekomme wie de esse muesch noor em hochzitts esse.. kannsch nit profitiere...