Humour

La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 7h20 et 15h30

épicerie
épicerie © Getty

Epicerie zéro déchet

Diffusion du vendredi 25 janvier 2019 Durée : 4min

mache’s wann er nit andersch kenne !!

 kein anscht ! ich verzähl nit s’selwe wie gescht ! ich kennt awer !  denn mer gehn in de zitt zeruck ;mer gehn in dee zitte zeruck wie ich zehn johr alt bin gewann. ; wann’ s eso widdersch geht,bekomm’i widder millichzahnl !