Replay du jeudi 26 septembre 2019

Des cheveux pour nettoyer la mer - Haare, um das Meer zu reinigen

- Mis à jour le
Cheveux
Cheveux © Getty - Visual China Group

Jonathan : her lonn d’hoor wachse ?

Ja ! un ich bin jezt dee huguetta thurnberg « ja was sich... doo lon er euch d’hoor rasiere un lonn keini stoplle stehn... grad klang genue fer e lavabo ze verdrecke... lonn doch d’hoor wachse verdeggel macbe ebs fer d’umwelt. Denke ner als dran ass er ebs muen mache asses de welt besser ghet... verdeggel ! »

Jonathan : ich hab also verstande ass mer d’hoor wachse soll lonn !

Je es sich wichtig ! denn mer brucht dee hoor fer s’meer ze putze. Fer s’meer ze reinige wann petrole nien isch geloffe... d’hoor komme inn e grumbeeresack, dee grumbeeresäck ware im meer zamme gebunde un de ganz pétrole verfanggt sich in de hoor un kann d’fisch nit in petrole packe ! d’hoor machs s’meer suufer

Jonathan : un soball ass de petrole uff d’hoor kommt isch’s petrole hahn ?

Je ehr widder... de pétrole bliet pétrole... er word noo uss de hoor rusgemacht in de laboratoire un word noo raffiniert un kommt in eure tank... awer achtung... ohne d’hoor. D’hoor sin wie de wurm wie mer nimmt fer fisch ze fange... der kommt hindenorr au nit in de fischbrote so weni ass d’hoor in de tank komme !

Jonathan : langi hoor diss geht mer nit !

Ehr hann’s jo noch nit proviert... ehr kenne jo e queue de cheval mache... ich hab au e queue de cheval ghett in de kinderschuel... schrecli ..furchbar… es hett awer seeleduurs schun s ebs genutzt fer e teil  von e menschheit ?

Jonathan : fer weller teil ?

Fer d’buewe... D’buewe hann als gspielt mit ! sie hann sich draan ghangt un hann gezowelt ! tja selleduurs hett’s leider noch kein play station ghett

Mots clés: