Replay du jeudi 3 octobre 2019

Les punaises de lit - D'Bett Wanzen

- Mis à jour le
Punaises de lit
Punaises de lit © Getty - Andrew Francis Wallace/Toronto Star

Jonathan : was ? ehr schloofe unter eme microscope ?

Ja anstatt e lustre ze kaufe sotte d’litt erschter e microscope ever s’bett hange... doo daade ne d’aue uff gehn ! also nee ! doo stejsch ins bett un manchmol hielsch will de allein bisch ! pfiffe bisch allein... doo krawle meh stickle veeh rum ass litt uff de plage von Saint-Tropez im sommer un bruichsch ne kein chuross verkaufe oder croquettle annestelle... doo sin se « tous les acariens et toutes les acariennes » es wusselt... ass de gar nemi ins bett dröjsch léje... kannsch awer au nit uffs’canapé sitze... der wussele se au... un warte druff dini hutt ze picke... dee hutt wie rabfallt... denn mer verliere jede daa hut... acariens ! fer unseri nochber wie zuuheere... ehr hann au... bie euch heisse se milbe...

Jonathan : brrrr ehr gaan mer s’schuckere ! awer acariens... milben diss sich normal... dee sin nit agressiv

Ich saa nit ass se agressiv sin... ich saa numme ass es der komsich vorkommt in e bett ze leje wie schun so viel andei wase rumtowe... brrrr... meinsch grad bisch nemi dheim dheim ! wann mer richtig löjt sin au von dene biester doo in de fauteuils vom radio... schreckli

Jonathan : ja saawe mer hann er ebs gelaase in de zittung ever acariens ?

Nee schlimmer ! ever punaise de lit Bett wanzen ! brrrr... es juckt mi everall... ich kennt mi hien kratze wann’i draan denk... dee komme doo un quartiere sich bie der ien wie d’schwejermueder wie kommt un din schllofzimme un d’kiche betzt un saat « ich hab rechte doo. Ich hab der diner max in d’welt gsetzt » ja hé ! ich hab ere nie kein bstellung uffgann... un wann de e frigo kaufsch bruchsch nit d’ganz fawrik wie der frigo haare kommt dheim hann ! dee bett wanze dee namme daade everhand... saa du wie dee haare komme ! un dee sin schwaar uss ‘m huzz ze bringe

Jonathan : sie vermehre sich schnell

Dee... dee hann de ganze daa sexe... dee mache diss bis zue 200 mol am daa... un in de nacht... vor eure aue... dee geniere sich nit ! wann e wievel trocke isch an de  bubbelefawrik. Dis macht nix... s’mannel kann em wiewel de some in de kopf in d’lawer, in de ricke, in de jambon schiesse... s’wiewel word doch schwanger... stelle euch diss vor kannsch au durch de kopf schwanger ware... sogar à distance denn dee mannele schiesse à distance... jesses  d’bett wanzele kenne durich de kopf schwanger ware... un noch à distance vellicht mier fraue au... fer disss ze vermeide haw’ich jezt watt in de nas un in de ohre...

Mots clés: