La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 6h50 et 15h30

La réclamation
La réclamation © Getty - Uli Deck/picture alliance

La réclamation - Die Beschwerde

Diffusion du lundi 10 février 2020 Durée : 2min

Jonathan : ehr hann ebs ze reklamiere dene morje !

Un wie ! Ich hab gelaade ! Heere ! Heere ! Diss gibt’s doch nit ! Sie selle doch d’litt in ruh lonn everhaupt alti litt ! Diss grentz jo an quälerei un an folter was dee doo mache ! Doo selle d’alte litt mitstecke an de arm jede daa e stund rum stolziere ! Noo selle se am wochend in de barri rum steje fer ass se e stabil herz bekomme un jezt selle se au noch cirque mache. Es sich e neu konzept fer ass mer kein angscht meh hett in d’heeh ze geh

Jonathan : diss isch doch interessant an ere seil-leiter in d’heeh ze gehn un noo am e trapèze ze bamble !

Ich bruch kein Leiter nuff fer ze bamble. Ich bambel ever ‘em sitze uff eme stuehl ! Ich komme namli nit bis uff de bodde mit de fiess noo bamli mit de fiess... diss isch au schun bamble un d’mamema saat ich brich au nit am e trapez hange fer ass alles bambelt ! Bie mer bamblets von de brischt bis an d’fiess... ich pfiff der uff de cirque ! Ich kann heechschte falls de clown mache... awer dee verwerfe sich mit schlagsahne kueche... diss der fich nit !ich hab zucker

Jonathan : in de zittung isch s’bild von ere frau wie uff em groose ballon sitzt

Sie soll numme druff sitze. Ich fäll nit devon rab un ab d’karpf verhéjt wann ich nit druff sitz... mumbitz ! Eso balle der rollt doch ! er isch gemacht fer diss... schunsch wär er viereckig... foljedesse wann er anfangt rolle flesch uf de bodde un will de nit rund bisch bliesch du flach leje un de balle rollt ohne dich widdersch

Jonathan : ehr sin awer doch rund !

Was bin’ich ! Gall ehr welle de mann im mond saan ? Denn wan ehr noch emol ebs eso freches saawe bekomme ner eini under de bart ass er uff ere wolligge hocke doo howe naawe nem mann im mond... un jezt ein fer allemol : ich mach kein cirque ! Basta ! Ich mach ateliers mit fer kueche zeb ache ! Diss isch ebs fer de geischt un von dem bekommsch kein anderi  blaui mole an de  hindere ass dee von de krampfodere

Mots clés