Replay du mardi 24 septembre 2019

Braderies / Johrmarik

- Mis à jour le
braderie
braderie © Getty

Daade gehn er fo em johrmarrik  uff de andere !

Laase emol d’Zittungn brumath am sundi, drusenheim gescht, hawenaa am nachste zischdi !!kannsch kumm rumlöje !!es isch jezt zitt uff de jorhmarrick ze gehn !! muesch geut warmi schlappe hann, dicki chaussettle, e kapp m

Mots clés: