Replay du jeudi 30 janvier 2020

Journée internationale du répondeur-de international daa vom anreufbeantworter

- Mis à jour le

C'est la journée internationale du répondeur, ce 30/01/2020 . Hitt isch de international daa vom anreufbeantworter.

écoute messagerie
écoute messagerie © Getty

- hitt isch de international daa vom anreufbeantworter

Ja.. un es gibt’s au uff de smartphone mer nennt’s awer jezt mail box…reddsch in de telefon un de ander horricht’s später.. de kevinele miner mon ami.. eso message  isch wie e spermatozoïd… du pflannsch ebs in e buch oder in e telefon un muesch e will warte fer ze saan eb de chance hesch ghett asse bs druss word

-  ehr finde de anreufbeantworter drrurig daade

Un wie !! heersch grad «  vous êtes bien sur le 06 45 38 75 11 ich bin nit doo lonn mer e message »diss sich ebs fer unseri roboter welt.. mer kann sich e bissele anstrenge un e nochricht hinterlonn wie d’litt zuem lache bringt.. oder nit…miner neveu hett  luschtiger message « bonjour ehr sin bim quentin. Ich bin nit doo wann er mini EX mini ex-schwejermueder oder miner stieronkel sin hange sofort ien.. wann er awer e gfitzt bibbel sin saawe mer ebs scheens uff’s band »… sogar d’mamema hett ebs luchtigs «  ehr sin bie de Mélène .. ich bin nit doo. Jezt frôje ner euch eb ‘i in de stadt bin oder im totehiesel…wann er meine ass’i kommisione mach.. lonn mer e botsschaft. Wann er meine ass ‘i gstorwe binn renne zue natar »

- hann ehr au ebs uf’m anruef beantworter,

Ja !! miner message saat «  ich bruch kein isolation ! ich hab kein dachschade.. ich hab sunne heizung e ganz initli soagr.. ich hab brille uff’em kopf un ich pinkel warm wassser »  ja ich weiss er isch e bissl lang awer es horriche ne alli bis ans end ! ich hab emol jedesmol e gaje botschaft in minere mailbox

-   sin er froh wann er messages hann ?

Nit immer ! wann’i keini will loss ‘i zwei munte vuvzela uff’em band un mach ass miner telefon noo von allein ienhangt… oder miner message «  hesch ebs ze sawe ja oder nee » un wann de ander saat «  ja «  saat de antworter widdersch «  ich will awer nix heere. Halt d’gosc