Replay du mercredi 25 septembre 2019

Le grand huit de Duisbourg- Achterbahn in Duisburg

- Mis à jour le

Connaissez vous le grand huit de Duisbourg ? Un grand huit ... piéton ! se kenne alle manche achterbahn ,awer der vu Duisburg esch ganz spezial ! es esch a acherbahn der mà zu fuess macht! Sie kennen manchen Achterbahn aber der von Duisburg ist ganz spezial , der macht mann zu fuss!

grand huit Duisburg
grand huit Duisburg © Getty

-    ehr fahre achterbahn ? diss isch neu !! ehr dröje als jo nit emol in de monorail will er in de heeh fahrt

-Her kenne redde.. ehr ! ehr wie angscht hann fer in e geischterbahn ze gehn will er angscht hann ass er ge griwelt ware !! hop ehr fahre achterbahn …ich nit !! nee !! einmol awer nemi.. é minute hett der kehr geduurt un ich hab gemeint ass’i 9 monet drinne bin gewann un ass es nie uffheert !! ich hab d’aue zuu awer es nuzt nix. ; e achterbahn dee macht der iennewendi alles zunderscht un zewerscht !! doo hesch s’herz wie der in de waade schlaat ..un de maawe isch soo arrig letzrum ass de drei daa nix esse kannsch

-  voilà !diss alles sawe ner gaje d’achterbahn.. un jezt welle ner mer mache glauwe ass er uff e acterbahn welle ?

-Ja ! ich will uff e achterbahn.. in duisbourg.. denn in duisbrug haben sie eine besondere achterbahn.. dis sotte ner saan . aou aou aou !! diss sich der e fajer von ere achterbahn .. doo geht’s nuff . ; doo geh’s nab

-   wie uff alle achterbahne !!

-Lonn mich ferdi redde !!! es isch e achterbahn doo fahrt mer nit drowe mit 100 sache un noch meh ! es sich e achterbahn wie mer ze fuess macht… doo gehsch spaziere drowe.. nuff, nab.. schief , grad.. awer. Du bliesch meischter ever din glichgewicht !! un du kannsch uff dere achterbahn ganz langsam gehn un s’panorama geniesse was de uff ere andere achterbahn nit mache kannsch !!

-  es geht kein mensch uff e achterbahn fer e panorama ze geniesse

-Doch ich !! un nich anderi. Dee geh-achterbahn doo sin standi litt drowe… diss gibt’s au bie uns im quariter.. kein achterbahn.. eso ebs wie mer ze fuess kann mache anstatt im e vehikel !! ler hann namli e pedibus… diss sich wie e bus.. numme ohne bus !! mer geht dee strecke wie de bus macht ohne bus, ze fuess.. un der buss wie mer ghet diss sich e pedibus !!

-     wann mer eso ebs laast mecht mer uff de sau furt !!

-Langsam !! fer euri taille isch e sau ze viel.. also.. saawe her nemi « doo mecht’i uff de sau fort «  doo saawe ehr «  doo mecht’i uff eme cotelettel fort » diss isch gross genue fer euch !