La pépite des journaux rhénans

Du lundi au vendredi à 7h50 et 16h30

Régime des retraites
Régime des retraites © Getty - Anke Thomass/ullstein bild

Le régime des retraites - Das Rentensystem

Diffusion du mardi 15 octobre 2019 Durée : 3min

Jonathan : es word doch viel gemacht fer dee wie d’retraite hann ! « alles für senioren ! »

ah keine wunder... dee hann noch e bissel geld eb ass d’regierung d’rente stricht... vellicht kommt’s widder wie vor em krej ass d’alte litt kein rente meh bekomme un ass se noo widder von huss zue huss muen gehn fer e rosekranz ze bette un de fer noo e pfund grumbeere ze bekomme oder e haari... doo ,sin ehr emol schlecht draan wann er emol an ere hussdier bette denn sushis ware noch keini an de hiser usgeteilt fer armi schlucker

Jonathan : ehr muen doch immer schwarz saan !

ich ? ich laas numme zittung ! un was mer doo drinne laast diss isch wie wann mer d’gschicht von de apokalypse laast in de bibel ! doo isch mord un doodschlaa, unwetter wie huuse un porträt von litt wie jede daa kampfe muen fer e dach ever em kopf ze hann un ebs im teller ze hann ! un hitt haw’i ebs in de zittung gelaase vom senioren teller... d’mamema saat « ich hab noch senioren teller » denn fer sie isch de senioren teller e teller mit bilder vom loux drowe !

Jonathan : ja un was ich denn e seniorenteller

diss ? so ebs steht uff de menu von de restaurants... es gibt junior teller doo hesch immer wirschtle un fritle oder e hamburger oder geschnetzletes puten fleisch mit rahm fer d’kinder... der ,seniorem teller der ist für die Senioren... dee kenne alles hann was uff de kart steht awer numme eine halbe portion... doo hesch bie de nochber numme ein wienerschnitzel im teller anstatt zwei... un numme 200 fritle anstatt 400... de confucius saat : wann mer älter word schrumpft alles... löje emol d’muschkle... dee bamble alli noo in de luft rum un hange unte nuss

Jonathan : diss gibt’s bie uns noch nit !

es kommt awer ! senioren teller diss sich fer senioren wie sich kein ganzi Portion kenne leischte un doch emol im restaurant welle esse ass se emol ebs anders hann ass gemiess upp un bluemekhel... denn es isch schreckli wann de zue alte litt kommsch un es schmeckt noor firz wie pârfumiert sin mit bluemekehl !

Jonathan : namme ehr als au e senioren teller ?

ja, obwohl ass’i viel ze jung bin defer... awer ich glaub ass miner maawe gschrumpft isch... ich kann nemi viel esse... d’mamema hett gsaït « ebs muess schrumpfe wann mer älter word... de maawe bie de fraue oder de schengele bie de manner... es sich eso kannsch nix drann mache ! d’fraue esse wenier un d’manner kaufe kleineri unterhosse ! » un basta