Replay du jeudi 25 juillet 2019

Super grand-mère. Oma word gschätzt

grand-mère
grand-mère © Getty

her denke an euro Oma.. jasie laabt jo noch

 D’mamema laabt noch . awer doma isch gstorwwe.. d’mamme vom babbe?.. e liewi person

Mots clés: