Replay du lundi 24 mai 2021

Les conseils assurances de Bernard Herrmann - Die Versicherungsratschläge von Bernard Herrmann

- Mis à jour le

Plan épargne retraite et garantie accidents de la vie privée. Ecoutez les conseils d'assurance de notre expert Bernard Herrmann de l'agence MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital.

MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital
MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital - Bernard Herrmann Agent général d'assurances MMA

Notre expert en assurance Bernard Herrmann de l'agence MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital est aujourd'hui avec Jonathan Wahl pour vous conseiller en matière de plan épargne retraite et d'assurance garantie accidents de la vie privée. 

Retrouvez également l'actualité de l'agence sur la page Facebook Bernard Herrmann Agent général d'assurances MMA.

MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital

16 Rue d'or | 67000 Strasbourg | Tél. : 0033 3 88 36 05 66

MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital
MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital - Page Facebook Bernard Herrmann Agent général d'assurances MMA

Rentensparplan und Privatunfallschutz. Hören Sie sich die Versicherungstipps unseres Experten Bernard Herrmann von der Versicherungsagentur MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital.

Unser Versicherungsexperte Bernard Herrmann von der Versicherungsagentur MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital ist heute mit dem Jonathan Wahl auf France Bleu Elsass, um Sie über Rentensparplan und private Unfallversicherung zu beraten.

Die Neuigkeiten der Agentur finden Sie auch auf der Facebook-Seite Bernard Herrmann Agent général d'assurances MMA.

MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital

Rue d'or, 16 | F-67000 Strasbourg | Tel.: 0033 3 88 36 05 66

Ranteschpàrplàn ùn privàtunfàllschutz. Horische d' Versìcherungsrotschleg vù unsrem Ekschpart Bernard Herrmann vù d'r Versìcherungsagentür MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital.

Unsre Versìcherungsekschpart Bernard Herrmann vù d'r Versìcherungsagentür MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital isch hitt mìt'm Jonathan Wahl uff France Bleu Elsass, fer eich ìwwer Ranteschpàrplàn ùn privàt Unfàllversìcherung ze berote. 

D' Näijhaite vù d'r Agentür sìnn aui ùff'm Fràtzbüech Bernard Herrmann Agent général d'assurances MMA.

MMA Strasbourg Porte de l'Hôpital

16 Rue d'or | 67000 Strasbourg | Tél. : 0033 3 88 36 05 66