Toutes les émissions

Masai

Masai: Suplica municipale

Ma per quale vota, Divota

Hè in cità Felicità ?

Quant’hà anni Ghjuvanni?

Tristana hè in a tana ?

Ch’hà dettu Benedettu?

Bon’ ma… Per quale vota Divota?

 

Liberata hè liberata?

Cumu lucia Lucia?

Hè riparata Riparata ?

Serà ritta Ritta ?

È… Vota per quale Pasquale ?

 

Duv’hè natu Rinatu ?

Socrate in grate

Natale in un ditale

Carmela in una mela...

Iè ma… Per quale vota, Divota ?

 

Margheritta hè ritta

Agata hè mucata 

Erculanu in l’anu

Edimondu in u mondu

Va bè ma… Vota per quale Pasquale ?

 

Augusta s’aggusta

Di Bastianu u tianu

E Beatrice atrice

Conta ventura à Bonaventura

No ma… Per quale vota, Divota ?

 

Bartulumeo u meo

Accende l’esca à Francesca

Filumena li mena

A Ghjulia è s’inghjulia

Emu capitu … Ma vota per quale Pasquale ?

 

Induv’è sarà Saràh ?

Cù Iasmina camina

Antineà ùn ne hà

Cum’è Giuffretu fretu

Aaaa… Ma per quale vota Divota ?

 

Lea ùn si lega

Chi Nucente hè nucente

Allora chì Sonia sogna

A Urbanu in vanu

Iè …Ma

Vota per quale Pasquale ?

Per quale vota Divota ?

 

 

Masai Suplica Municipale