Humour

s isch alle Daa Kääsdi - la chronique de Clément

Du lundi au vendredi à 6h57 et 15h15

World Trade Center
World Trade Center - TheMachineStops (Robert J. Fisch)

Kääsdi #13 - 11. September 2001 - d'Veschweerungstheorie

Diffusion du mercredi 11 septembre 2019 Durée : 2min

Hit het de Clément wieder aaner drowwe!

Mr brüche eich nit ze saan was am 11. September 2001 passiert isch, mir errinere uns noch alli dran... E güeti Gelajeheit fer vun de Vescheerungstheorie ze rede...